Bildexempel på mymetall

OBS! Den extra biten av mymetall monteras endast efter lyckad installation.
Mymetallens tappar sina avskärmande egenskaper om metallen böjs flera gånger.

kan inte visa bild